Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Liikenteen uudet ja ajankohtaiset ilmiöt
Opintojakson ajankohta 15.03.2024 - 31.03.2024
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Ville Turunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2023 - 01.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Liikenteen uudet ja ajankohtaiset ilmiöt

15.03.2024 - 31.03.2024

Opintojakson kuvaus

Tunnet ajankohtaisia liikenteen ilmiöitä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hahmotat näiden merkityksen osana liikennejärjestelmää ja esität niistä perusteltuja käsityksiä kirjallisesti.

Arviointikriteerit

Numeroarviointi 1-5

Palautettavan reflektiomuistion arviointi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintokokonaisuus rakentuu vuosittain pidettävän yleisölle avoimen liikennesuunnittelun seminaarin ympärille. Opiskelijat seuraavat seminaaria ja refkektoivat sitä kirjoittamalla havainnoistaan ja huomioistaan reflektiomuistion. Tapahtuman tarkka teema vaihtelee vuosittain.

Opinnoissa käytetään Moodle-työtilaa, jossa on ohjeistusta, keskustelualueita, täydentävää materiaalia ja tarkempaa tietoa aikatauista. Opiskelijat pääsevät Moodle-työtilaan toteutukselle ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen.

Opiskelijan tulee varata päivä seminaarin kuunteluun. Käsiteltyjen asioiden työstämiseen tulee varata aikaa. Reflektiomuistion tekemiseen menee myös oma aikansa.

Opintojakson tiedot

Seminaari pidetään 15.3.2023. Seminaaria voi seurata koulutusohjelman youtube-kanavan kautta: https://www.youtube.com/@hamkteosliikenneala2432 tai HAMK:in Riihimäen kampuksella (Kaartokatu 2).

Opintojakson lisätiedot

 • HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.
 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle ja käyttäjätunnuksista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Centrian, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Muun AMK:n opiskelija:
  • kirjoita ilmoittautumislomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsyn opintojaksolle
  • Täytä ilmoittautumislomakkeelle kotikorkeakoulusi sähköpostiosoite – muu käyttämäsi sähköpostiosoite ei oikeuta opiskelupaikkaan! Varmista, että osoitteesi on kirjoitettu oikein
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan, vapauta paikka toiselle opiskelijalle. Lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi

 

 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla