Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Liiketoiminnan kehittäminen arvoverkostoissa YAMK
Opintojakson ajankohta 02.02.2023 - 30.03.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Minna Ikävalko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Liiketoiminnan kehittäminen arvoverkostoissa YAMK

02.02.2023 - 30.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija

  • osaa hahmottaa arvoverkostot osana liiketoiminnan kokonaisuutta ja sen kehittämistä
  • osaa arvioida toimialan arvoverkoston toimijoiden nykytilaa ja tulevaa kehitystä
  • osaa soveltaa hankittua tietoa yrityksen liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä

Sisältö:

  • Verkoston määritelmä ja rakentuminen
  • Eri verkostotyypit
  • Liiketoimintaklusterit
  • Arvonluonti ja liiketoiminta verkostoissa

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle voivat osallistua vain YAMK-tutkintoa tai YAMK-polkuopintoja suorittavat opiskelijat.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaalisesti 2.2. – 30.3.2023. Sisältää verkkoluennot/seminaarin/tentin lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys julkaistaan joulukuussa. Oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- ja polkuopiskelijoiden paikat ovat täynnä!