Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta
Opintojakson ajankohta 28.09.2022 - 14.12.2022
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.09.2022

Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta

28.09.2022 - 14.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida liikeideaa ja tehdä sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida yrityksen käytännön toiminnan.

Opintojaksolla opiskelija laatii oman liiketoimintasuunnitelman. Opintojakson suorittamistapoina ovat oppimistehtävät, yhteinen työskentely oppimisympäristössä sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävien pohjaksi.

Edeltävyysehdot

Suositellaan opintojakson Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö suorittamista ennen Liiketoiminnan suunnittelun opintoja.

Opintojakson kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat sekä kaikki oman yrityksen perustamista tai liiketoimintasuunnitelman laatimista suunnittelevat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Sopii aloittaville yrittäjille sekä toimiville yrittäjille, jotka haluavat päivittää olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaansa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Arviointi perustuu laadittavan liiketoimintasuunnitelman kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa huomioidaan opiskelijan oppimisprosessi.

Arvioitava tuotos on liiketoimintasuunnitelma, jossa on käsitelty kaikki liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvat osat tarkoituksenmukaisella tavalla: liikeidea, toimintaympäristön analyysi (toimiala ja sen kehitysnäkymät sekä kilpailutilanne), markkinointisuunnitelma, tuotantosuunnitelma sekä muut tarvittavat käytännön toimintasuunnitelmat (esim. tuotekehitys, henkilöstö jne.), investointi- ja kannattavuuslaskemat sekä riskien kartoitus.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Työskentelytavat: Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

Opintojakso toteutuu 100% verkko-opintoina.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso on kehitetty aiemmin Averkon tarjonnassa olleesta Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu (4 op) –opintojaksosta. Siten, jos olet suorittanut ko. opintojakson, et voi saada tutkintoosi enää opintopisteitä Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta –opintojaksosta.