Kevät
Opintojakson nimi Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Aalto Sari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä

01.02.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Mielenterveyttä edistävä kokonaisruokavalio teoriassa ja käytännössä – mitä kannattaa syödä ja mitä ei kannata? Mielenterveyttä edistävät ravintotekijät tutkimusten valossa. Liikunnan merkitys mielenterveydelle – millaista liikuntaa ja miksi? Mielenterveys ja liikunta tutkimuksien valossa.

Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa käytäntöön keskeisimpiä liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä aivo- ja mielenterveyttä edistäviä tekijöitä.

Edeltävyysehdot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytysti ja niiden palauttaminen Moodleen annetussa ajassa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Ilmoittautumistiedot

Kohderyhmä: Kaikki mielenterveyden edistämisestä kiinnostuneet – soveltuu erityisesti terveys-, liikunta-ja sosiaalialan opiskelijoille. Sopii myös terveysalan täydennyskoulutukseen sekä avoimen AMK-opintoihin.