Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Liikunta ja sydänkuntoutus
Opintojakson ajankohta 20.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maija Hiltunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 10.05.2024
Ilmoittautumistiedot

Liikunta ja sydänkuntoutus

20.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija:

 • tietää liikunnan merkityksen yleisimpien sydänsairauksien kuntoutuksessa sekä potilaan oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
 • osaa tulkita moniammatillisen yhteistyön merkitystä sydänpotilaan kuntoutuksessa
 • osaa arvioida kriittisesti erilaisia sydänpotilaille suunnattuja kuntoutusmalleja ja -ohjelmia, tunnistaen niiden mahdolliset haasteet ja ratkaisut
 • osaa arvioida teknologisia ratkaisuja tai malleja liikunnallisessa sydänkuntouksessa.
 • osaa soveltaa ajantasaista tutkimustietoa liikunnan merkityksestä sydänpotilaan kuntoutuksessa.
 • osaa kehittää teoreettiseen tietoon perustaen uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja liikunnallisessa sydänkuntoutuksessa.

Sisältö:

 • Sepelvaltimotaudin liikunnallisen kuntoutuksen suositukset ja käytänteet
 • Moniammatillisuuden merkitys sydänpotilaan kuntoutuksessa
 • Liikunnan erilaiset mahdollisuudet sydänpotilaan kuntoutuksen tukena
 • Teknologian käytön mahdollisuudet kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa
 • Sydänpotilaille suunnattujen liikuntapalveluiden ja toimintamallien kehittäminen

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointi: Opintojakson arviointi on numeraalinen (1-5), 0= hylätty

Kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee monipuoliset tiedot liikunnan merkityksestä yleisimpien sydänsairauksien kuntoutuksessa sekä potilaan oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija tulkitsee ja pystyy selittämään syvällisesti moniammatillisen yhteistyön merkitystä sydänpotilaan kuntoutuksessa. Opiskelija arvioi kriittisesti sydänpotilaille suunnattuja liikunnallisia kuntoutusmalleja ja -ohjelmia, sekä teknologisten ratkaisujen sovelluksia. Opiskelija kykenee johdonmukaisesti soveltamaan ajantasaista tutkimustietoa sydänpotilaan kuntoutuksessa. Opiskelija kykenee kehittämään ja arvioimaan teoreettiseen tietoon perustuen uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja liikunnallisen sydänkuntoutuksen toteuttamisessa.

Hyvä (3)

Opiskelija hallitsee tiedot liikunnan merkityksestä yleisimpien sydänsairauksien kuntoutuksessa sekä potilaan oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija tulkitsee ja pystyy osittain selittämään moniammatillisen yhteistyön merkitystä sydänpotilaan kuntoutuksessa. Opiskelija arvioi sydänpotilaille suunnattuja liikunnallisia kuntoutusmalleja ja -ohjelmia, sekä teknologisten ratkaisujen sovelluksia. Opiskelija kykenee soveltamaan ajantasaista tutkimustietoa sydänpotilaan kuntoutuksessa. Opiskelija kykenee kehittämään ja arvioimaan teoreettiseen tietoon perustuen ratkaisuja liikunnallisen sydänkuntoutuksen toteuttamisessa.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osittain hallitsevansa tiedot liikunnan merkityksestä yleisimpien sydänsairauksien kuntoutuksessa sekä potilaan oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija tulkitsee ja pystyy vain osittain selittämään moniammatillisen yhteistyön merkitystä sydänpotilaan kuntoutuksessa. Opiskelija arvioi niukasti sydänpotilaille suunnattuja liikunnallisia kuntoutusmalleja ja -ohjelmia, sekä teknologisten ratkaisujen sovelluksia. Opiskelija kykenee jonkin verran soveltamaan ajantasaista tutkimustietoa sydänpotilaan kuntoutuksessa. Opiskelijalla kykenee vain osittain kehittämään ja arvioimaan teoreettiseen tietoon perustuen ratkaisuja liikunnallisen sydänkuntoutuksen toteuttamisessa.

Opintojakson arviointi tapahtuu kurssin päättyessä 31.8 jälkeen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla hyödynnetään Moodlen oppimisympäristöä ja opintojakson tehtävät ovat itsenäisesti verkossa suoritettavia tehtäviä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa 20.5 – 31.8 aikavälillä. Myöhässä palautuneita tehtäviä ei arvioida.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 11.3.2024 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).