Kevät
Opintojakson nimi Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena
Opintojakson ajankohta 20.03.2023 - 29.05.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Pirkko Mäntykivi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena

20.03.2023 - 29.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja uusimpien tutkimusten avulla mahdollisuuksiin vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastamisen edistämiseen. Opiskelija tietää liikunnan ja urheilun merkityksen lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitystapahtumassa. Opiskelija tietää lasten ja nuorten fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamisen perusteita sekä tunnistaa oman roolin liikunta-aktiivisuuden edistämisessä. Opiskelija osaa kuvata lapsuusiässä aloitetun liikunta-aktiivisuuden yhteiskunnallisen merkityksen. Sisältö : Suomalaisten lasten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaa mahdollistavat ja estävät tekijät – Lasten ja nuorten terveysliikunnan uusimmat suositukset ja niiden hyödyntäminen – Lasten ja nuorten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien sekä ominaisuuksien kehittäminen – Liikunnan terveysvaikutukset kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena – Ohjaus ja valmentaminen liikuntakäyttäytymisen ja harrastamisen motivoinnissa/edistämisessä

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Numeroarviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija tunnistaa joitakin lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavia pääasiallisia tekijöitä ja osaa käyttää osittain uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida joitakin lasten ja nuorten fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä suppeasti liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää osittain erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Hyvä 3-4:

Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat pääasialliset tekijät ja osaa käyttää uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida lasten ja nuorten fyysiset ja psyykkiset valmiudet liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Kiitettävä 5:

Opiskelija soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen, sekä osaa käyttää uusimpia terveysliikuntasuosituksia sekä tutkittua tietoa suunnitellessaan ja ohjatessaan lasten ja nuorten liikuntaa/urheilua. Opiskelija osaa huomioida kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten fyysiset ja psyykkiset valmiudet liikunnan harrastamiseen ja osaa nimetä laaja-alaisesti liikunnan terveysvaikutuksia lapsen/nuoren terveyteen. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä motivoidessaan lapsia/nuoria liikunnan ja urheilun harrastamisessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetus ( aloitusluento), itsenäinen opiskelu verkossa ( oppimistehtävät + Moodletentti).

Opintojakson tiedot

Verkkoyhteydet, tietokone.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.