Kevät
Opintojakson nimi Liikunta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena YAMK
Opintojakson ajankohta 02.01.2023 - 11.06.2023
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Niina Katajapuu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Liikunta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena YAMK

02.01.2023 - 11.06.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

 • hyödyntää lasten ja nuorten liikunnan strategisia linjauksia ja suosituksia toimintansa perustana
 • kehittää, toteuttaa ja arvioida soveltavaa liikuntaa erilaisille kohderyhmille.
 • kehittää, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten erilaisia perusliikkumistaitojen ja fyysisen kunnon seulontamenetelmiä.
 • kehittää lasten ja nuorten liikuntapalveluja ja toimintamalleja erilaisissa ympäristöissä.
SISÄLTÖ:
 •  lasten ja nuorten liikunnan strategiset linjaukset ja suositukset
 • liikunnan mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
 • lasten ja nuorten liikuntaa, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevan ympäristön suunnittelu
 • perusliikkumistaitojen ja fyysisien kunnon seulontamahdollisuudet päiväkodissa, koulussa ja urheiluseuroissa
 • liikuntapalveluiden ja toimintamallien kehittäminen suositusten ja seulontatulosten pohjalta

Edeltävyysehdot

YAMK opintojakso

Arviointikriteerit

 • H-5
 • Arvioidaan kirjallisen raportin osat Hyväksytty/Hylätty
 • Arvioidaan kirjallisen raportin em. osista muodostettu kokonaisuus skaalalla Hylätty-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Aloituswebinaari 6.3.2023 klo 15-17.00 https://turkuamk.zoom.us/j/64786725695
 • Väliwebinaari 3.4.2023 klo 15-17.00 https://turkuamk.zoom.us/j/67044375706
 • Päätösseminaari 29.5. klo 14-16 https://turkuamk.zoom.us/j/67905324724

 

Oppimismenetelmät

 • Tarkemmat oppimismenetelmät, tehtävät ja pedagogiset toimintatavat ITS-learning oppimisalustalla opintojakson alkaessa
 • Webinaarit, itsenäinen tiedonhaku, raportin tuottaminen, tiimityöskentely, seminaarityöskentely

Opintojakson tiedot

Kurssikirjallisuus:

https://health.gov/paguidelines/second-edition/pdf/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/ Kokko, S. & Martin, L. (toim). 2019. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Valtion liikuntaneuvosto. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/651/VLN_LIITU-raportti_180319_Verkkojulkaisu_PIENI.pdf

Ilmoittautumistiedot

 • Ilmoittautuminen Pepissä.

 

 • Paikkoja on sekä muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille että Avoimen AMK:n opiskelijoille.
 • YAMK-opintoja. Avoimen paikkamäärä 5