Syksy
Opintojakson nimi Liikunta, ravitsemus ja terveys – hyvinvoinnin peruskulmakivet
Opintojakson ajankohta 03.10.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maija Hiltunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 25.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Liikunta, ravitsemus ja terveys – hyvinvoinnin peruskulmakivet

03.10.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija:

 • tarkastelee ajantasaista tietoa hyödyntäen suomalaisen väestön terveyttä ja pystyy luettelemaan suomalaisten terveyttä uhkaavia riskitekijöitä
 • tarkastelee objektiivisesti omaa terveyttään suhteessa olemassa oleviin liikunta- ja ravitsemussuosituksiin
 • täyttää ruokapäiväkirjaa omasta syömisestään ja tulkitsee toteutumaa ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • osaa määrittää itselleen ja erityisryhmää edustavalle henkilölle päivittäisen energian tarpeen
 • osaa kuvata valitsemansa erityisryhmän ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvät erityiskysymykset
 • osaa laatia teoriatietoon pohjautuvan, tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman valitsemalleen kohderyhmälle.

Sisältö:

 • Suomalaisen väestön terveys ja väestön terveyttä uhkaavat riskitekijät
 • Oman terveyden tarkastelu liikunta- ja ravitsemussuositusten viitekehyksessä
 • Ruokapäiväkirjan tulkinta suositusten avulla
 • Energiatarpeen ja energiankulutuksen määrittäminen
 • Erityisryhmien (diabeetikot, raskaana olevat naiset jne.) ravitsemustarpeet ja liikuntasuositukset
 • Tasapainoisen, terveyttä edistävän ravinto- ja liikuntaohjelman laatiminen kohderyhmälle

Edeltävyysehdot

Osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin laajuus on 5 op (yht.135h). Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna Moodlessa. Opiskelu sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso avoinna ja mahdollista suorittaa 3.10 – 16.12.2022 välisenä aikana.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi