Syksy
Opintojakson nimi Liikuntavammojen ennaltaehkäisy
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Noora Silvennoinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Liikuntavammojen ennaltaehkäisy

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Liikutko tai olet aloittamassa liikkumista, mutta vammat pelottavat? Tällä opintojaksolla tutustut liikuntavammojen syntymekanismeihin, vammojen riskitekijöihin vammoilta suojaaviin tekijöihin, sekä opit perusteita, miten suunnitella liikkumista vammariskiä vähentäen.

  • Tunnistat miten liikuntavammoja syntyy
  • Tunnistat vammoille altistavia tekijöitä ja vammoilta suojaavia tekijöitä
  • Hahmotat vammariskiä vähentävän liikkumisen suunnittelun perusteita

Sisältö

  • Liikuntavammojen yleisimmät syntymekanismit
  • Vammoille altistavat tekijät
  • Vammojen ennaltaehkäisy
  • Vammoja ehkäisevän liikunnan suunnittelu

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu liikkumisen aloittamista suunnitteleville, liikuntaa harrastaville, sekä ammattilaisille, jotka työssään antavat yleistä liikuntaohjausta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, sekä suorittaa jokaisessa osiossa olevat tehtävät.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson koostuu materiaaliin tutustumisesta ja osaamisen varmistamisesta tehtävillä. Opintojakson suorttamiseen tarvitta materiaali on saatavilla verkkoalustalla. Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: Opintojakso 1 op vastaa 27 h.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.