Kevät
Opintojakson nimi Linux-käyttöjärjestelmän hallinta
Opintojakson ajankohta 10.04.2023 - 11.06.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 26.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Linux-käyttöjärjestelmän hallinta

10.04.2023 - 11.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Kurssi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisen osan loputtua hallitset Linux-asennuksen, verkkoyhteyksien määritykset, fyysisten levyjen määritykset ja ylläpidon perusteet Toisen osan loputtua osaat levyosioiden hallinnan, loogiset osioiden hallinnan, käyttöoikeuksien määritykset ja pakettien hallinnan. Sisältö:  Kurssi pohjautuu Red Hat System Administration I ja II (RH124 ja RH134) materiaaliin

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kokeet 2 kpl. Sovitaan opettajan kanssa.