Non-stop
Opintojakson nimi Louhintatekniikka
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jarmo Erho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 01.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Louhintatekniikka

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee kallion räjäytyksen pääperiaatteet ja käytettävät räjäytysmenetelmät sekä yleisimmät räjäytysaineet. Opiskelija osaa suunnitella avolouhinnan toteutuksineen. Hän tietää maanalaisen ja vedenalaisen louhinnan periaatteet. Hän tuntee louhintatöihin liittyvät ympäristökysymykset ja lainsäädännön.

Sisältö:

Lainsäädäntö, räjähdysaineet, sytytysvälineet, raivausräjäytykset, louhinta ilman räjähdysaineita, avolouhinta, maanalainen louhinta, vedenalainen louhinta, louhintatyöt ja ympäristö.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia esitietoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Arvioinnin perusteena tentit Moodlessa sekä harjoitustyö.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso Moodlessa (nonstop)

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)