Syksy
Opintojakson nimi Lujuusopin perusteet
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kai Jokinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lujuusopin perusteet

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Osaat mitoittaa staattisen kuormituksen alaisia rakenteita ja laskea niiden muodonmuutoksia.
  • Osaat pelkistää todellisesta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset.
  • Osaat soveltaa lujuusopin periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi.

Sisältö:

Ulkoisten kuormien ja momenttien aiheuttamat jännitykset ja muodonmuutokset. Jännitysten yhdistäminen ja nurjahdus.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Etätoteutus syyslukukaudella, opintojakso alkaa 29.8.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)