Non-stop
Opintojakson nimi Lujuusoppi I, 5 op nonstop
Opintojakson ajankohta 08.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Teemu Santanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 09.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lujuusoppi I, 5 op nonstop

08.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää plastisuusteorian perusteet ja stabiiliusilmiöt ja staattisesti määräämättömän rakenteen ratkaisuperiaatteet. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen.

 

Sisältö

Lujuusopin peruskäsitteet ja rakenteiden mitoitusmenetelmien perusteet. Erilaiset materiaalimallit. Normaalijännitys ja normaalijännityksen aiheuttama muodonmuutos. Jännitys-venymäpiirros, Hooken laki. Rakenteen veto- ja puristusmitoitus. Puhdas leikkausjännitys ja sen aiheuttama muodonmuutos. Rakenteen leikkausmitoitus. Taivutusjännitykset ja taivutuksen aiheuttama muodonmuutos. Sauvarakenteen taivutusmitoitus. Leikkausjännitys taivutuksen yhteydessä ja sen aiheuttama muodonmuutos. Yhdistetyt jännitykset yksinkertaisissa tapauksissa. Stabiiliusilmiöt ja nurjahdusmitoitus. Plastisuusteorian perusteet. Staattisesti määräämättömän rakenteen erityispiirteet.

Edeltävyysehdot

Esitietovaatimukset: Statiikka.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Omaehtoinen työ kotona sisältäen kokeisiin valmistautumisen, yhteensä 133 h. Opintojaksolla suoritetaan 3-6 koetta Moodlessa.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.