Non-stop
Opintojakson nimi Lumoava luontomatkailu Suomessa
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Lumoava luontomatkailu Suomessa

09.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta. Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista. Opiskelija tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin. Sisältö: – luontomatkailu käsitteenä – jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet – kansallispuistot – luonnonpuistot – tarinoita luonnosta – luontoelämyksiä

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojaksoon kuuluu erilaisia keskustelutehtäviä, kirjoitustehtävä sekä verkkotentti.

Hyväksytysti suoritettavat keskustelut, kirjoitustehtävä sekä verkkotentistä saatu pistemääärä.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn- alustalta verkkoaineistona.

Opintojakson tiedot

9.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 9.1. Sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.