Non-stop
Opintojakson nimi Lumoava luontomatkailu Suomessa
Opintojakson ajankohta 06.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lumoava luontomatkailu Suomessa

06.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta.
  • Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista.
  • Opiskelija tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin.

Sisältö:

  • luontomatkailu käsitteenä
  • jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
  • kansallispuistot
  • luonnonpuistot
  • tarinoita luonnosta
  • luontoelämyksiä

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi:

Hyväksytysti suoritettavat keskustelut sekä verkkotentistä saatu pistemääärä.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena. Opintojaksoon kuuluu erilaisia keskustelutehtäviä sekä opintojakson lopuksi suoritettava verkkotentti.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali: Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn- alustalta verkkoaineistona.

Opintojakson tiedot

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.