Non-stop
Opintojakson nimi Luonnon monimuotoisuus maatilalla 2 op
Opintojakson ajankohta 15.08.2022 - 15.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Arja Nykänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2022 - 13.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Luonnon monimuotoisuus maatilalla 2 op

15.08.2022 - 15.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteina on, että piskelija tietää millaisista teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän tunnistaa maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla. Opiskelija ymmärtää maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Opintojakson sisältö koostuu seuraavista aiheista: Riistapellot ja kosteikot, luonnonlaitumet, maaperäluonnon monimuotoisuus, pölyttäjät ja hyötyhyönteiset, alkuperäisrodut, monimuotoisuustoimien kannattavuus tilalla ja käytännön teot tilalla

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Numeroarviointi 1-5. Arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tietää mistä teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän löytää maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutuksia tilan toimintaan.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa selittää mistä teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu. Hän osaa kuvata ne keinot, joilla maatilan monimuotoisuutta voidaan edistää ja osaa suunnitella sopivia käytännön toimia tilalle. Opiskelija osaa perustella maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutuksia tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa tulkita maatalousluonnon monimuotoisuuden eri teemat. Hän osaa analysoida ne keinot, joilla maatilan monimuotoisuutta voidaan edistää ja osaa kehittää niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla. Opiskelija osaa arvioida maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson opiskelu toteutetaan itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojakson kurssialustalla on nauhoitettu virtuaalialoitus, opiskelumateriaalina toimii Ruokaviraston internet-sivuilla julkaistu LUMO-materiaali ja suoritustapana on tentti sekä arvioitava yksilöharjoitustehtävä, johon annetaan palaute. Tentti on ns. automaattitentti, jossa valmiit vastausvaihtoehdot. Opettaja tarkastaa palautetut tehtät kerran kuussa.

Opintojakson tiedot

Tietokone ja internetyhteys.