Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 10.01.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Maarika Iijolainen ja Jaana Ruoho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 30.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care 5 op, nonstop

10.01.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakso tuottaa Green Care -laatumerkkien edellyttämän teoreettisen Green Care -osaamisen. Green Care Finland ry:n hallinnoimat Green Care -laatumerkit (LuontoVoima ja LuontoHoiva) edellyttävät palveluntuottajalta 1) ammatillista osaamista, joka on suhteessa tarjottavaan palveluun sekä 2) teoreettisen Green Care -osaamisen (5op). Tämä Green Care ja Blue Care -Luonnosta hyvinvointipalveluja jakso (5op) täyttää laatumerkin edellyttämän teoreettisen Green Care -osaamisen vaatimuksen ja on siihen tarkoitukseen hyväksytty.

Sisältö: Luonnon hyvinvointivaikutukset: luontosuhde, Green Care ja Blue Care, Green Care -palveluiden peruselementit ja -edellytykset, luontoon perustuvat toimintamuodot ja -ympäristöt, Green Care -palveluiden asiakasryhmät ja asiakastarpeet, alan itsesääntely ja laatumerkit, laadukas Green Care -palvelu, vesiluonnon mahdollisuudet hyvinvointipalveluissa, luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden suunnittelu.

Tavoitteet: Opiskelija tunnistaa luonnon hyvinvointivaikutuksia ja ymmärtää luontosuhteen merkityksen. Opiskelija määrittelee käsitteet Green Care ja Blue Care. Opiskelija nimeää luontoon perustuvia toimintamuotoja ja analysoi Green Care -palveluille soveltuja toimintaympäristöjä. Opiskelija tarkastelee Green Care -palveluiden asiakasryhmiä ja asiakastarpeita ja tutkii laadukkaan Green Care -palvelun peruselementtejä ja -edellytyksiä sekä laadunhallinnan työkaluja. Opiskelija tarkastelee vesiluonnon hyödyntämismahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa. Opiskelija suunnittelee eri asiakasryhmien tarpeisiin soveltuvia luontolähtöisiä hyvinvointipalveluita. Syntyvän osaamisen luokitus: Perusosaaminen, ei ennakko-opintoja.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso sisältää viisi yksilötehtävää. Opintojakso on avoinna opiskelijoille 10.1.2022 – 30.11.2022 ja sen voi aloittaa ja suorittaa omassa tahdissa tuolla aikavälillä. Opintojakson tehtävät arvioidaan viisi kertaa vuodessa seuraavasti: 30.3.mennessä palautetut tehtävät/ 30.5. mennessä palautetut tehtävät / 31.7. mennessä palautetut tehtävät/ 30.9. mennessä palautetut tehtävät / 30.11. mennessä palautetut tehtävät. Arviointiaika on kolme työviikkoa ja se alkaa kyseisestä deadlinestä. Viimeinen mahdollinen tehtävien palautuspäivä on 30.11.2022, eikä sen jälkeen enää voi palauttaa tehtäviä ilman erillistä pyyntöä opettajille.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1). Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulutauolla (20.12.2021–9.1.2022) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.