Non-stop
Opintojakson nimi Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä
Opintojakson ajankohta 01.05.2022 - 14.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Arno Heikkala, Tommi Haapakangas
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 14.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Luontosuhteen rakentuminen arktisessa elinympäristössä

01.05.2022 - 14.11.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakso on toteutettavissa täysin itsenäisesti verkkoympäristössä. Tehtävät, käytännön interventiot ja oppitunnit eivät ole aikaan tai paikkaan sidonnaisia.

Kurssilla käytetään tutkivan oppimisen pedagogiikkaa ja oppiminen pohjautuu aikaisempaan kokemukseen, uusien kokemusten hankkimiseen ja teorioiden peilaamiseen omaan ammattialaan.

Tieto rakennetaan itse oman kiinnostuksen mukaan.

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hyväksytty (H) – Hylätty (Hyl).

Hyväksytty: • Osaat selittää luontokasvatuksen filosofian periaatteet ja eri tekijöiden väliset vuorovaikutukset luontosuhteen kehittymisessä. • Osaat ratkaista erilaisista luontosuhteista johtuvat tarpeet luontoliikunta aktiviteettien toteutuksessa • Opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti Moodlen työtilassa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on toteutettavissa täysin itsenäisesti verkkoympäristössä. Tehtävät, käytännön interventiot ja oppitunnit eivät ole aikaan tai paikkaan sidonnaisia.

Kurssilla käytetään tutkivan oppimisen pedagogiikkaa ja oppiminen pohjautuu aikaisempaan kokemukseen, uusien kokemusten hankkimiseen ja teorioiden peilaamiseen omaan ammattialaan. Tieto rakennetaan itse oman kiinnostuksen mukaan.

Opintojakson tiedot

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin ilmoittautumisajan sisällä, ja suorittaa opintoja toteutusajan puitteissa. Opintojen arviointi tapahtuu erikseen ilmoitetuissa aikajänteessä opintojen aikana.

Opintojakson info pidetään teamsissä 2.5.2022 klo 10.15-11.15.2022.

Ohessa teams linkkiinfoon: Tallenne infosta katsottavissa moodlesta jälkeenpäin. Teams linkki löytyy myös moodlesta.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU2YjE1NTYtNTQzNS00MmEyLTk0ZGYtY2E3MGJhZDc1NDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22%2c%22Oid%22%3a%222fa1d321-f191-49b1-9db2-33df519e623d%22%7d

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline.fi-opinnot on tarkoitettu Suomen ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (lisätietoja campusonline @lapinamk.fi) sekä avoimen AMKin polkuopiskelijoille (lisätietoja avoinamk @lapinamk.fi).

Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jolla varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus.

Huom: Ilmoittautumiset hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu edellä mainittujen mukaisesti maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

*****************

Muut hakijat / avoimen AMKin opiskelijat voivat ilmoittautua maksullisen ilmoittautumisen kautta: AVOIN AMK ilmoittautuminen.