Non-stop
Opintojakson nimi RCM-Luotettavuuskeskeinen kunnossapito
Opintojakson ajankohta 30.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Kirsi Niininen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 03.08.2022 - 31.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

RCM-Luotettavuuskeskeinen kunnossapito

30.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Ennakoiva kunnossapito ja sen suunnitteleminen ovat tärkeä osa nykyaikaisen tuotantolaitoksen toimintoja.

Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia. Opit tunnistamaan mitä tarkoittaa Luotettavuuskeskeinen kunnossapito RCM (Reliability Centered Maintenance) ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Opit hyödyntämään kunnossapitoalan tutkimustietoa.

Osaamisesi kehittyminen alkaa kunnossapidon peruskäsitteiden kuten kunnossapitolajien, kunnossapidon menetelmien ja toimintojen ymmärtämisestä. Opit soveltamaan yksittäisiä kunnossapidon menetelmiä käytäntöön.

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät nykyaikaisen tuotantolaitoksen kunnossapidon merkityksen ja RCM -menetelmän mahdollisuudet kunnossapidon suunnittelussa.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Saat valmiuksia tarvittaessa soveltaa ja edelleen kehittää erilaisia ennakoivan kunnossapidon menetelmiä.

Tieto ja ymmärrys

Osaat tunnistaa ennakoivan kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia systemaattiseen käyttövarmuuden kehittämiseen. Hallitset Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) vaiheet.

Monialainen osaaminen

Osaat jakaa omaa asiantuntijuuttasi ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväksesi teollisuuden kunnossapidon kehittämisessä.

Sisältö

Kunnossapidon kehityskohteiden tunnistaminen. Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon eli RCM- menetelmän taustat. RCM:n keskeinen sisältö ja vaiheet. RCM-prosessin läpivienti.

Edeltävyysehdot

JAMKin CampusOnline/Avoin AMK -opintojakson Ennakoiva kunnossapito (TK00BJ53) suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Verkko-opiskelu Moodlessa
  • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu
  • Opetuskieli on suomi

Opintojakson tiedot

Verkko-oppimistyötila aukeaa aloituspäivän aikana.

Opintojakson lisätiedot

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavalillä. Tällöin sinun tulee maksaa opintomaksu uudelleen/toimittaa maksuttomuuteen oikeuttava todistus.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 21.12.2022 – 6.1.2023 välisenä aikana.