Kevät
Opintojakson nimi Luova ongelmanratkaisu
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Sami Heikkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Luova ongelmanratkaisu

16.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa:

 • soveltaa luovia ongelmanratkaisumenetelmiä
 • erotella luovan ongelmanratkaisun kannalta olennaisia edellytyksiä
 • arvioida toimintaympäristön tai yhteisön otollisuutta luovaan ongelmanratkaisuun
 • soveltaa kokeilukulttuurin ja ketterän kehittämisen periaatteita (ellei tule jossain muualla luontevasti osaamistavoitetasolla)
 • havainnollistaa ja ratkaista työelämän ongelmia

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan osa-alueisiin, joiden avulla voidaan edistää luovaa ongelmanratkaisua. Seuraavien osa-alueiden kautta osallistuja oppii hahmottamaan ratkaistavan ongelman monipuolisesti ja kykenee tekemään parempia päätöksiä.

 • Luovuus, motivaatio ja uteliaisuus
 • Toimija-analyysi
 • Tavoiteanalyysi
 • Syy-seurausyhteyksien analyysi
 • Vaihtoehtojen analyysi
 • Päätösten analyysi

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Osan opintojaksosta opiskelija voi suorittaa omaan tahtiinsa. Yhteisissä tapaamisissa kokeillaan käytännössä opintojakson aiheeseen liittyviä menetelmiä. Näissä tapaamisissa läsnäolo on pakollista. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu opintojakson aiheisiin, jotka tulevat saataville viikottain. Lukujärjestys julkaistaan vasta joulukuussa ja nähtävissä sitten toteutussuunnitelmassa.

 

Opintojakson lisätiedot

Sisältää pakollisia verkkotapaamisia!

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.