Kevät
Opintojakson nimi Luovien alojen hankkeet ja rahoitus
Opintojakson ajankohta 01.03.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala
Opettaja Markus Suomi ja Leena Janhila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.02.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Luovien alojen hankkeet ja rahoitus

01.03.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Luovien alojen hankkeet ja rahoitus (5 op) -verkko-opintojakso on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden tarpeisiin kehitetty kokonaisuus rahoitus- ja hankeosaamisen lisäämiseen, kyvykkäiden hanketiimien rakentamiseen sekä selkeiden ja innovatiivisten yhteisten hankeideoiden työstämiseen hankesuunnitelmiksi ja rahoitushakemuksiksi. Kohderyhmänä ovat luovien alojen opiskelijat yrittäjät, yhteisöt, kehittäjät sekä eri alojen yhteistyön edistäjät.

Koulutusta voi käyttää hankesuunnittelun apuna. Aikaisemmin osallistuneiden mukaan opintojakson parasta antia ovat olleet käytännönläheinen tieto rahoituksen hakemisesta, mahdollisuudet saada apua oman hankkeen suunnitteluun, sekä samassa tilanteessa olevien toimijoiden kanssa verkostoituminen.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusinstrumentteihin ja kehittämisrahoitusten käyttötarkoituksiin, rahoituksen käsitteisiin sekä julkisen kehittämisrahoituksen hakukäytäntöihin.

Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat hankekonsortion muodostaminen, tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen sekä budjetin, aikataulun ja rahoitushakemuksen laatiminen.

Tavoitteet:

Opiskelija

 • Tuntee kulttuuri- ja luovien alojen rahoituskentän ja tunnistaa rahoitusmahdollisuuksia yritys- ja yhteiskehittämishankkeille
 • Hallitsee rahoituksen termit ja käsitteet sekä tuntee rahoittajayhteistyön käytännöt
 • Osaa tunnistaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita kehittämisprojekteille sekä muodostaa hankekonsortioita
 • Osaa arvioida asiakas- ja markkinalähtöisiä kehittämistarpeita suhteessa rahoitusten tavoitteisiin ja kriteereihin
 • Osaa laatia useamman partnerin yhteisprojektille hankesuunnitelman, aikataulun ja budjetin sekä rahoitushakemuksen

Edeltävyysehdot

Opiskelijalta vaaditaan valmiutta ammattikorkeakouluopintoihin, ja perustiedot taloushallinnosta, budjetoinnista, projektisuunnittelusta ja innovaatiotoiminnasta. Opintojakso on tasoltaan syventävää perustasoa.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena verkossa. Opintojakso sisältää:

 • Ryhmä- tai parityötä
 • Webinaareja
 • Itsenäinen työskentelyä
 • Ohjaustunteja verkossa

Ennakkotehtävä julkaistaan 1.3.2023.

Verkkolähipäivät:

 • 14.3.2023 klo 9 – 10.30 starttitapaaminen
 • 17.3.2023 klo 9 – 11.30
 • 31.3.2023 klo 12.30 – 15
 • 14.4.2023 klo 9 – 11.30
 • 28.4.2023 klo 9 – 11.30
 • 12.5.2023 klo 9 – 11.30 lopputapaaminen

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.