Non-stop
Opintojakson nimi Maarakennustekniikka
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jarmo Erho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Maarakennustekniikka

28.08.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija tietää maa-ainesten tärkeimmät maarakennusominaisuudet ja työskentelyolosuhteiden vaikutukset maarakennustöiden suorittamiseen.
 • Opiskelija tietää maarakennustöiden työnsuunnittelun periaatteet ja osaa mitoittaa maarakennustöissä tarvittavat koneyhdistelmät sekä tuntee maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat.
 • Opiskelija osaa laatia massansiirtosuunnitelman.
 • Opiskelija tietää maanrakentamisen mittaukset sekä koneautomaation perusteet.

Sisältö:

 • 1. Maaperä
 • 2. Maarakennusominaisuudet ja kaivuluokitus
 • 3. Pohjaveden alennus ja kaivannon tuenta
 • 4. Maamateriaalien tilavuuskäsitteet
 • 5. Koneiden työsaavutukset, kapasiteetit ja kustannukset
 • 6. Mittaustyöt maarakentamisessa ja työkoneautomaatio
 • 7. Maarakennuskoneet ja kuljetus
 • 8. Maarakennustöiden suunnittelu
 • 9. Maarakennustöiden ympäristönsuojelunäkökohdat
 • 10. Maapohjan vahvistaminen
 • 11. Geosynteettiset tuotteet
 • 12. Maa-ainesten ottaminen ja kiviaineksen jalostus
 • 13. Tien leikkaus ja kerrosrakenteet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnin perusteet: Tenttien (13 kpl) keskiarvo + projetityön arviointi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Nonstop verkkokurssi. Tentit ja tehtävät Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)