Kevät
Opintojakson nimi Maatalousyritys osakeyhtiöksi
Opintojakson ajankohta 22.02.2024 - 14.04.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opettaja Marjut Luoma
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.02.2024 - 15.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Maatalousyritys osakeyhtiöksi

22.02.2024 - 14.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa selittää osakeyhtiön yritysmuodon perusteet ja vertailla maatalousosakeyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan välisiä eroja.
 • Opiskelija osaa perustella milloin maatalouden toiminta on järkevää yhtiöittää sekä analysoida riskejä ja mahdollisuuksia maatalousosakeyhtiön toiminnassa.
 • Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön ja selittää maatalousosakeyhtiön toiminnan periaatteet.

Sisältö:

 • Osakeyhtiö yritysmuotona.
 • Maatalousosakeyhtiön toiminnan perusteet käytännön, lainsäädännön ja verotuksen näkökulmista.
 • Yhtiöittämisen suunnittelussa huomioitavat seikat sekä maatilan yhtiöittäminen prosessina.

Edeltävyysehdot

Ei vaatimusta edeltävistä tiedoista

Arviointikriteerit

Hyväksytty: Opiskelija osaa selittää osakeyhtiön yritysmuodon perusteet sekä luetella erot maatalousosakeyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan välillä. Arvioinnissa keskitytään siihen, miten hyvin opiskelija tulkitsee maatalouden osakeyhtiön toiminnan perusteet sekä osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opiskelija osaa selittää vaikutukset käytännön arkeen yhtiöittämisen jälkeen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Etäopetus to 22.2.2024 klo 17.00-19.30
 • Etäopetus to 7.3. 2024 klo 17.00-19.30
 • Etäopetus to 14.3.2024 klo 17.00-19.30
 • Etäopetus to 28.3.2024 klo 17.00-19.30
 • Etäopetus to 11.4.2024 klo 17.00-19.30

 

Opintojakson tiedot

Opetus Teamsin välityksellä, toimiva mikrofoni tarvitaan.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.2.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.2.2024 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 1st February at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).