Kevät
Opintojakson nimi Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Yrittäjyys
Opettaja Viitala Hannu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.11.2023 - 15.01.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Sukupolvenvaihdos ja tilakauppa vaikuttaa vahvasti tilan tulevaisuuteen. Onnistunut tilakauppa pohjustaa maatilayrityksen menestymisen tulevaisuudessa, kun taas huonosti toteutettu sukupolvenvaihdos voi haitata tilan toimintaa ja kehittämistä merkittävästi.

Maatilan sukupolvenvaihdos kurssilla (3 op) perehdyt sukupolvenvaihdokseen liittyviin asioihin ja menettelyyn.

Maatilan kehittäminen ja johtaminen muutostilanteessa kurssilla (2 op) perehdyt lean-menetelmään ja sen soveltamiseen maataloudessa.

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Varaa aikaa opiskelulle! Maatilan sukupolvenvaihdos ja lean maataloudessa opitaan käytännöllisten harjoitusten kautta. Katso ensin aiheeseen liittyvät verkkoluennot ja -ohjeet. Etene harjoitustehtävissä vaiheittain. Opiskele aktiivisesti ja pyydä ohjausta tarvittaessa. Osaaminen mitataan harjoitustehtävien perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on 135 tuntia eli varaa opiskeluun aikaa 10-15 h/vk.

Luentojen, esimerkkien ja ohjeiden osuus on noin 35 tuntia ja harjoitustehtävien ja tenttien tekeminen noin 100 tuntia.

Aikaisemmin hankittu osaaminen nopeuttaa kurssin suorittamista: Esimerkiksi silloin ei tarvitse tehdä kaikkia harjoitustehtäviä.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.