Kevät
Opintojakson nimi Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen, Lean maataloudessa (yamk)
Opintojakson ajankohta 08.01.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Yrittäjyys
Opettaja Viitala Hannu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen, Lean maataloudessa (yamk)

08.01.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen ja asiantuntijaluennot (sukupolvenvaihdos yrittäjän ja asiantuntijoiden näkökulmasta) Johtaminen muutostilanteessa, Lean ajattelu, arvovirran tunnistaminen, hukat.

Tavoite

Osaat laatia sukupolvenvaihdossuunnitelman maatilalle. Osaat toimia maatilayrityksen muutostilanteessa ja johtaa sitä. Osaat tunnistaa arvovirran ja hukat sekä poistaa niitä.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

– itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Ilmoittautumistiedot

Kohderyhmä: Maatilan sukupolvenvaihdoksesta kiinnostuneet