Kevät
Opintojakson nimi Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 28.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Yrittäjyys
Opettaja Viitala Hannu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos ja kehittäminen

16.01.2023 - 28.05.2023

Opintojakson kuvaus

Maatilan sukupolvenvaihdos -kurssilla (3 op) perehdyt sukupolvenvaihdokseen liittyviin asioihin ja menettelyyn. Maatilan kehittäminen ja johtaminen muutostilanteessa -kurssilla (2 op) perehdyt lean-menetelmään ja sen soveltamiseen maataloudessa.

Osaat laatia sukupolvenvaihdossuunnitelman maatilalle. Osaat toimia maatilayrityksen muutostilanteessa ja johtaa sitä. Osaat tunnistaa arvovirran ja hukat sekä poistaa niitä.

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa (Moodle).

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti harjoitustehtäviin sekä niiden prosessimaiseen tekemiseen, joka kuvataan harjoitustyössä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

– verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

– itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Ilmoittautumistiedot

Kohderyhmä: Maatilan sukupolvenvaihdoksesta kiinnostuneet