Kevät
Opintojakson nimi Maatilayrittäminen
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Yrittäjyys
Opettaja Viitala Hannu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 04.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Maatilayrittäminen

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opit tällä opintojaksolla perusteet maatalouden yritystaloudesta. Opintojakso on jaettu neljään aiheeseen: Maatalouden verotus (tammi-helmikuu), työhyvinvointi (helmi-maaliskuu), kiinteät kustannukset ja katetuotto (maalis-huhtikuu)..

Maatilayrittämistä opiskellaan käytännönläheisesti tekemällä aiheeseen liittyviä harjoituksia. Lisäksi tehdään viikoittain viikkotehtävä, joten opiskelu täytyy aloittaa heti. Osaaminen mitataan tenteissä.

Osaat keskeisimmät maatalousyrittäjän talouden seurannan ja kannattavuuslaskennan välineet. Osaat tunnistaa työhyvinvointiin liittyvät asiat ja kehittää maatilan työhyvinvointia.

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa (Moodle).

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)