Non-stop
Opintojakson nimi Markkinointijuridiikan perusteet
Opintojakson ajankohta 30.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Markkinointijuridiikan perusteet

30.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä markkinointia koskevaan suomalaiseen peruslainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin. Tunnistat ja osaat kuvata markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon. Sinulla on perusvalmiudet arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa markkinointia juridisesta näkökulmasta. Sisältö: Mitkä ovat kuluttaja- ja B2B-markkinoinnin keskeiset säännöt? Millaisia toimialakohtaisia markkinoinnin säännöksiä on? Miten suojataan brändejä, tuotteita ja palveluja? Mitä ovat kilpailijoihin kohdistuvat moitittavat markkinoinnin menettelyt? Miten henkilötietoja voidaan käyttää markkinoinnissa? Mitkä ovat seuraamukset sääntöjen vastaisesta markkinoinnista?

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

1-5

Harjoitustentit ja lopputentin voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Harjoitustentit ja lopputentti. Kokonaisarviointi perustuu opiskelijan lopputentistä saamiin pisteisiin. Lopputentin maksimipisteet 100 pistettä, hyväksymisraja ja arvosanan 1 raja on 41 pistettä.

Opiskelijan osaamista arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: – Tunnet markkinointijuridiikan perussäännöt. – Osaat käyttää asiantuntevasti markkinoinnin lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa. – Osaat tunnistaa ja kuvata markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon. – Osaat arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa markkinointia juridisesta näkökulmasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

– Koivumäki: Markkinointijuridiikka 2022, opintojakson Learn-alustalla ilmoitetuin osin. Kirja on saatavilla myös e-kirjana – Muu opintojakson Learn-alustalla ilmoitettu aineisto.

Opintojakson lisätiedot

30.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 30.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.