Kevät
Opintojakson nimi Marknadsanalys och statistik
Opintojakson ajankohta 28.03.2023 - 16.05.2023
Korkeakoulu Yrkeshögskolan Novia
Opintojakson kieli Ruotsi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Annemari Andersén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.12.2022 - 21.03.2023
Ilmoittaudu

Marknadsanalys och statistik

28.03.2023 - 16.05.2023

Opintojakson kuvaus

Målgrupp: Studerande inom företagsekonomi.

 

Mål:

Studerande:

 • behärskar processen och verktygen för att praktiskt kunna genomföra en marknadsanalys
 • kan presentera resultatet av en marknadsanalys
 • känner till vanliga grundbegrepp inom statistik och sannolikhetslära och behärskar enkla beräkningar
 • kan läsa och ta fram data ur statistik och utnyttja den i marknadsanalys
 • känner till grunderna om diskreta och kontinuerliga fördelningar samt deras praktiska användning
 • känner till grunderna i statistiska skattningar samt begrepp som osäkerhet och konfidensintervall

 

Innehåll:

 • marknadsanalys
 •  sannolikhetslära
 • fördelningar
 • skattningar och hypotesprövning
 • projekt inom marknadsanalys
 • presentation och åtgärdsplan på basen av projektet

Edeltävyysehdot

Förkunskaper: Ekonomisk matematik eller motsvarande.

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online tisdagar 28.3.-16.5.2023 kl 16-18.

Opintojakson tiedot

Utrustning för onlineundervisning,  webbkamera och mikrofon.