Non-stop
Opintojakson nimi Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Opintojakson ajankohta 15.08.2022 - 10.06.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Juhani Paananen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2022 - 15.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Matemaattisten AMK-aineiden perusteet

15.08.2022 - 10.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on parantaa laskennallisten opintojen valmiuksia kehittämällä matemaattisten aineiden lähtötasoa.

Sisältö:

  • Matematiikka (lausekkeet, yhtälöt, suorakulmainen kolmio, prosenttilaskenta, pinta-alat, tilavuudet)
  • Fysiikka (liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita)
  • Kemia (reaktioyhtälöt, ainemäärälaskut)
  • Logiikka (loogiset päättelytehtävät)

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia esitietoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Video-opetusmateriaali omaan tahtiin opiskelua varten, itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt, opettaja on tavoitettavissa sähköpostilla tai Whatsapin avulla.

Opintojakson tiedot

Tietokone ja kuulokkeet. Excel tai vastaava taulukkolaskentaohjelma.

Opintojakson lisätiedot

Ole aktiivinen! Toimi Moodle-materiaalissa annettujen ohjeiden mukaisesti.