Non-stop
Opintojakson nimi Materiaalin ohjaus
Opintojakson ajankohta 30.08.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Petrus Syvänperä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Materiaalin ohjaus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelijat ymmärtävät materiaalinohjauksen tarkoituksen ja merkityksen yritysten toiminnassa. Lisäksi opiskelijat kykenevät ohjaamaan ja suunnittelemaan yrityksen materiaalivirtoja sekä niihin liittyviä tietovirtoja osana yrityksen logistista prosessia.

Opintojakson sisältö koostuu kuudesta osa-alueesta:

  • Johdanto materiaalinohjaukseen
  • Kysynnän ennustaminen
  • Kapasiteetin hallinta
  • Varastonohjaus
  • Tuotannonohjaus
  • Materiaalitarvelaskenta, MRP

Edeltävyysehdot

Opintojakso ei vaadi edeltävää osaamista.

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Kurssin aikana suoritetaan useampi omatoiminen tentti, jonka ajankohdan voit itse valita.

Opintojakson tiedot

 Tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta ohjelmat. Ei erillisiä teknisiä vaatimuksia.

Opintojakson lisätiedot

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisajan: Opinnot tulee suorittaa valittuna suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalle toteutukselle, jos se on tarjolla.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikoilla 42, 51-52 ja 9.