Kevät
Opintojakson nimi Materiaalitekniikka
Opintojakson ajankohta 01.02.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Esa Törmälä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.01.2024 - 01.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Materiaalitekniikka

01.02.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee materiaalitekniikan peruskäsitteet ja yleisimpiä konepajateollisuudessa käytettäviä materiaaleja. Teräkset ovat pääroolissa, mutta muihin materiaaleihin tutustutaan lähinnä konstruktiomateriaaleina. Kurssilla tutustutaan myös materiaalien mahdollisiin käyttökohteisiin, laatuasioihin ja materiaalinvalinnan periaatteisiin.

Sisältö:

Käsiteltyjä aihealueita:

  • Terästen ominaisuudet ja terästuotteiden valmistettavuus
  • Materiaalien vaurioitumisesta
  • Aineenkoestusmenetelmät
  • Tekniset ei-rautametallit käyttösovellutuksineen
  • Tekniset muovituotteet
  • Tuotteiden tekninen pinnoittaminen
  • Korroosion perusteet ja sen estäminen
  • Kestävä kehitys

Edeltävyysehdot

Rakennusmateriaalit tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Arvosana määräytyy Moodle-kokeiden ja harjoitustyön perusteella. Moodle-kokeet läpäistäkseen on saatava 60% kunkin kokeen max. pistemäärästä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkossa toteutettava ns. non-stop opintojakso. Opintojakso on itsenäistä opiskelua sisältäen osamisen arvioinnin Moodle-kokein sekä lopuksi harjoitustyön tekeminen materiaalinvalintaan liittyen.

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu. Keväällä 2024 ja kesällä 2024 3 x 2 h etäopetusta/-ohjausta lähinnä harjoitustyöhön liittyen.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 8.1.2024. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.