Non-stop
Opintojakson nimi Matkailun historia
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Mika Pietarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.11.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Matkailun historia

09.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Matkailun historian opintojaksolla tavoitteena on, että opiskelija tuntee matkailun historian vanhalta ajalta omaan aikaamme ja lisäksi hahmottaa matkailun tulevaisuutta.

Opintojakson keskeisenä sisältönä ovat matkailun historian aikakaudet ja tulevaisuus.

Arviointikriteerit

0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso, nonstop

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.