Non-stop
Opintojakson nimi Matkailun yritystoiminta
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Mika Pietarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.11.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Matkailun yritystoiminta

09.01.2023 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää matkailuyrityksen perustoiminnot ja -käsitteet sekä prosessit. Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa matkailuyritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Lisäksi opiskelija osaa kuvata matkailuyrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan matkailuliiketoiminnan perusteet.

Sisältö:

Keskeisenä sisältönä opintojaksolla ovat mm.

  • yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
  • ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys
  • toiminta-ajatus ja liikeidea
  • yritystoiminnan perusmalli ja prosessit
  • sidosryhmät ja verkostoituminen
  • yritysmuodot
  • markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa

Arviointikriteerit

0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso, nonstop

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.