Syksy
Opintojakson nimi Media-alan yrittäjyys
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Henni Syrjänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Media-alan yrittäjyys

12.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Opiskelija tutustuu media-alan yrittäjyyteen:

 • yritystoiminnan perusteisiin
 • eri yritysmuotoihin
 • yritysidean jalostamiseen ja kehittämiseen liikeideaksi sekä
 • yrityksen perustamisvaiheessa auttaviin neuvontapalveluihin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja omaa yrittäjäidentiteettiä
 • nimetä yritystoimintaan liittyvät peruskäsitteet
 • tuottaa omasta osaamisestaan yritysideoita/toiminta-ajatuksia
 • tunnistaa mitä yritysidean kehittäminen liikeideaksi vaatii
 • kuvata yritysmuodot ja löytää niistä sopivan omalle liikeidealleen
 • löytää yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavat neuvontapalvelut

Arviointikriteerit

 • Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
 • Kukin tehtävä pisteytetään 0-5, ja tehtävien keskiarvo muodostaa arvosanan.
 • Arvosanan (1-5/hyl) muodostuminen:
  • Yrittäjyysvalmiudet ja -identiteetti 20 %
  • Yritysmuodot, yrityksen perustaminen & tukipalvelut 20 %
  • Ideasta liikeideaksi 20 %
  • Lisäteeman tehtävät 2 kpl (40 %)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakso ajalla 12.9.-16.12.2022 koostuu neljästä osasta, ks. oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus.
 • Opintojaksolla ei ole lähiopetusta. Opintojaksoon sisältyy vapaaehtoisia verkkosparraus-tapaamisia.
 • Kaikkien tehtävien deadline on 16.12.2022. Opintojakso arvioidaan tammikuussa 2023.

Opintojakso ajalla 12.9.-16.12.2022 koostuu neljästä osasta:

Perusteemat:

 1. Yrittäjyysvalmiudet ja -identiteetti (1 tehtävä), 27 h
 2. Yritysmuodot, yrityksen perustaminen & tukipalvelut (1 tehtävä), 27 h
 3. Ideasta liikeideaksi (1 tehtävä), 27 h
 4. Lisäksi opiskelija valitsee yhden kolmesta lisäteemasta (osat 4-6), johon syventyy tarkemmin opintojakson aikana:
  • Lisäteemat – valitse sinulle sopivin:
   1. Yrityksen talous (2 tehtävää), 54 h
   2. Strategiaprosessit ja yritystoiminnan kehittäminen (2 tehtävää), 54 h
   3. Oman johtajuuden kehittäminen (2 tehtävää), 54 h
 5. Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti valitsemalla sinua palvelevan kokonaisuuden!

Vapaaehtoinen verkkosparraus tehtäviin (Huom! Varaa aika etukäteen ajanvarauskalenterista!)

 • 30.9. klo 12-14
 • 14.10. klo 12-14
 • 4.11. klo 12-14
 • 11.11. klo 12-14
 • 25.11. klo 12-14

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että

 • CampusOnline opiskelijakiintiö on: 15 opiskelijaa. TÄYNNÄ
 • Avoimen AMK:n opiskelijakiintiö on 15 opiskelijaa.
 • Turun AMK:n opiskelijoille on määritelty opiskelijakiintiöksi loput paikat

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

Paikkoja max: 100.

 

Turun ammattikorkeakoulun omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä!