Kevät
Opintojakson nimi Media ja viestintä terveyden edistämisessä
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 12.05.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Johanna Manninen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 26.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Media ja viestintä terveyden edistämisessä

13.03.2023 - 12.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelijat

  • tuntevat ajankohtaiset viestinnän ja median teoriat ja menetelmät sekä niiden soveltamista käytännössä
  • tuntevat systemaattisen, näyttöön perustuvan terveysviestinnän teoriatiedon sekä tutustuvat erilaisiin terveyden edistämisen viestintämenetelmiin
  • osaavat soveltaa ja tuoda viestintä- ja mediatietoa terveyden edistämiseen

Sisältö:

Opintojakson teemat:

  • Median ja viestinnän rooli terveyden edistämisessä
  • Terveysviestinnän teoriat ja mallit
  • Mediateoriat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • Sosiaalisen median rooli terveyden edistämisessä
  • Medialukutaito ja -etiikka
  • Digitaaliset viestintätaidot terveyden edistämisen käytännön työssä

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin, verkkokeskusteluihin ja oppimistehtäviin. Oppimistehtävien palautus kunkin tehtävän palautuspäivämäärään mennessä. Oppimistehtävien hyväksytty suoritus tehtävänannon mukaisesti. Kurssin tehtävien suorittaminen hyäksytysti toteutusajan puitteissa.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkokurssi Moodlessa ajalla 13.3-12.5.2023 Orientaatiotapaaminen Zoom 13.3 klo 9.00-11.30 Zoom-luentotapaamisia noin 1-2 vkon välein. Itsenäistä työskentelyä Moodlessa tapaamisten ja kurssin moduulien/aihealueiden välillä. Etäkontakteihin Zoomissa suotavaa osallistua. Tapaamiset nauhoitetaan ja viedään Moodleen, jotta luennot voi katsoa jälkikäteen esim. esteen sattuessa.