Kevät
Opintojakson nimi Media ja viestintä terveyden edistämisessä
Opintojakson ajankohta 07.03.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Johanna Manninen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 29.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Media ja viestintä terveyden edistämisessä

07.03.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelijat

 • tuntevat ajankohtaiset viestinnän ja median teoriat ja menetelmät sekä niiden soveltamista käytännössä
 • tuntevat systemaattisen, näyttöön perustuvan terveysviestinnän teoriatiedon sekä tutustuvat erilaisiin terveyden edistämisen viestintämenetelmiin
 • osaavat soveltaa ja tuoda viestintä- ja mediatietoa terveyden edistämiseen

Sisältö:

Opintojakson teemat:

 • Median ja viestinnän rooli terveyden edistämisessä
 • Terveysviestinnän teoriat ja mallit
 • Mediateoriat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • Sosiaalisen median rooli terveyden edistämisessä
 • Medialukutaito ja -etiikka
 • Digitaaliset viestintätaidot terveyden edistämisen käytännön työssä

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin, verkkokeskusteluihin ja oppimistehtäviin. Oppimistehtävien palautus kunkin tehtävän palautuspäivämäärään mennessä. Oppimistehtävien hyväksytty suoritus tehtävänannon mukaisesti. Kurssin tehtävien suorittaminen hyäksytysti toteutusajan puitteissa.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Verkkokurssi Moodlessa ajalla 7.3.-30.4.2024.
 • Orientaatiotapaaminen Zoom.
 • Zoom-luentotapaamisia noin 1-2 vkon välein.
 • Itsenäistä työskentelyä Moodlessa tapaamisten ja kurssin moduulien/aihealueiden välillä.
 • Etäkontakteihin Zoomissa suotavaa osallistua.
 • Tapaamiset nauhoitetaan ja viedään Moodleen, jotta luennot voi katsoa jälkikäteen esim. esteen sattuessa.