Syksy
Opintojakson nimi Mediakasvatus lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Opintojakson ajankohta 30.09.2024 - 18.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Timo Hintikka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Mediakasvatus lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

30.09.2024 - 18.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson tarkoituksena on, että opit ymmärtämään mediakasvatusta osana lapsen ja nuoren hyvinvointia.

  • Huomioit suojelullisen näkökulman mediakasvatuksessa
  • Tunnistat median käytön ikärajat ja mahdolliset median eri muotojen sekä älylaitteiden liiallisen käytön haitalliset vaikutukset
  • Osaat hyödyntää digitaalisuutta, älylaitteita ja median eri muotoja ohjatessa ja tukiessa lapsen ja nuoren hyvinvointia, kasvua, kehitystä ja oppimista sekä kuntoutumista
  • Kykenet tukemaan huoltajia lasten ja nuorten mediakasvatuksessa

Sisältö:

Opintojakson keskeisimpänä sisältönä on mediakasvatuksen keskeiset käsitteet, periaatteet ja suojelullinen näkökulma mediakasvatukseen. Perehdyt erilaisiin mediavälineisiin ja -sovelluksiin ja digitaalisuuden hyödyntämiseen mediakasvatuksen toteuttamisessa eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi perehdyt huoltajien tukemiseen mediakasvatuksessa.

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.

Tekoälyn käyttö on sallittua tällä opintojaksolla opiskelun ja tehtävien tukena, mutta se pitää kertoa tehtävien yhteydessä ja noudattaa JAMKin ja Arenen linjauksia. Oppimistehtävien palautusajat löytyvät Moodlesta syyskuun 2024 alussa (palautusajankohdat ovat syys-marraskuussa 2024).