Kevät
Opintojakson nimi Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Timo Hintikka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 19.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena

13.03.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Ymmärrät median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Sinulla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Pystyt tukemaan vanhempia tai huoltajia mediakasvatuksessa. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää teknologiaa lapsen tai nuoren hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Motivoidut kehittämään ja käyttämään mediakasvatuksen ja teknologian mahdollisuuksia työskennellessäsi lasten ja nuorten parissa.

Sisältö:

  1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
  2. Suojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa
  3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
  4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
  5. Mediatyökalut, menetelmät ja teknologian hyödyntäminen
  6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö

Edeltävyysehdot

Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät opiskelijan oman opiskeltavan alan näkökulmasta. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.