Kevät
Opintojakson nimi Mediasaksa
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Kaija Sankila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mediasaksa

01.02.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustua oman alan saksankieliseen lehdistöön sekä kartuttaa ja monipuolistaa alan sanavarastoa.

Sisältö

Itsenäistä omaa opiskelualaa käsittelevien lehtiartikkeleiden (6 kpl) työstämistä: sanalistat, tiivistelmät suomeksi, kirjoitelmat saksaksi. Loppukeskustelu opettajan kanssa tehtävistä joko saksaksi/suomeksi.

Edeltävyysehdot

Edellytyksenä vähintään lukion saksa tai ammattikorkeakoulun saksan jatkokurssi. (A1.2 taso)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 

Opintojakson tiedot

Loppukeskustelu opettajan kanssa tehtävistä joko saksaksi/suomeksi.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.