Kesä
Opintojakson nimi Mediasaksa
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Kaija Sankila, Sari Parkkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mediasaksa

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen tunnet saksankielistä lehdistöä ja oman alan lehtiä. Opintojakson aikana kartutat ja syvennät oman alasi sanavarastoa. Harjoittelet myös kirjoittamista artikkelin pohjalta.

Sisältö

Itsenäistä omaa opiskelualaa käsittelevien lehtiartikkeleiden (6 kpl) työstämistä: sanalistat, tiivistelmät suomeksi, kirjoitelmat saksaksi. Loppukeskustelu opettajan kanssa tehtävistä joko saksaksi/suomeksi.

Edeltävyysehdot

Edellytyksenä vähintään lukion saksa tai ammattikorkeakoulun saksan jatkokurssi. (A1.2 taso)

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Loppukeskustelu opettajan kanssa tehtävistä joko saksaksi/suomeksi.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.