Kevät
Opintojakson nimi Mediavenäjä
Opintojakson ajankohta 01.03.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Riitta Hyttinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 12.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mediavenäjä

01.03.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Tutustut netissä venäjänkieliseen lehdistöön, lähinnä oman alan lehteen/lehtiin. Perehdyt sanomalehtikielelle tyypillisiin rakenteisiin sekä laajennat ja monipuolistat oman alasi sanavarastoa.

Sisältö

Itsenäistä lehtiartikkeleiden työstämistä ja tehtävien tekemistä (sanalistat, referaatit, kirjoitelmat) sekä sanomalehtikielen rakenteisiin perehtymistä.

Edeltävyysehdot

Aiempi osaaminen/opinnot

Lukion venäjä tai vastaava muuten hankittu osaaminen (voit tarkistaa lähtötasosi vastuuopettajan kanssa ennen ilmoittautumista).

Opintojakso sopii myös sellaisille venäläissyntyisille opiskelijoille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan oman alan sanaston osaamista äidinkielellä. Jos äidinkielesi/toinen kielesi on venäjä, ole hyvä ja ota yhteyttä opintojakson opettajaan ennen kuin ilmoittaudut.

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

Ohjeiden ja yhteisen sopimuksen mukaan tuotettu aineisto ja suullinen tai sähköpostikeskustelu.

Arviointiasteikko

hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Alkutapaaminen/alkuinfo sähköpostitse opettajan kanssa (1 tunti), itsenäistä työskentelyä noin 80 tuntia. Kirjallinen palaute ja tarvittaessa sähköpostikeskustelu.

Oppimateriaali Itsenäisesti netistä valitut lehtiartikkelit sekä harjoitukset Moodle-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.