Kesä
Opintojakson nimi Mentorointi tutuksi
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 25.08.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Tuula Rajander
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 05.05.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Mentorointi tutuksi

22.05.2023 - 25.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tiedätkö mentoroinnin mahdollisuudet työelämän kehittämisessä? Osaatko hyödyntää mentoroinnin menetelmiä tehokkaasti?

Opintojakso antaa eväitä mentorointiohjelman rakentamiseen ja mentorina toimimiseen.

Opintojakson tavoitteet ja sisältö

Osallistuja:

  • ymmärtää mentoroinnin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osaamisen kehittämisen menetelmänä
  • hallitsee mentoroinnin eri muodot ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa
  • kykenee arvioimaan ja soveltamaan erilaisia mentorointimenetelmiä eri mentorointitilanteissa ja -suhteissa
  • osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä
  • osaa suunnitella mentorointiohjelman ja -prosessin

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäiset verkko-opinnot. Monivalintatentit, palautettava mentorointisuunnitelma.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.