Non-stop
Opintojakson nimi Mentorointiohjauskoulutus (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 03.01.2023 - 19.03.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mentorointiohjauskoulutus (nonstop-aloitus)

03.01.2023 - 19.03.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojaksolla:

  • tutustut mentoroinnin käytäntöihin ja teoriaan.
  • kehität omia mentorointitaitojasi.

Sisältö:

  • Mitä on mentorointi ja miten voin siirtää omaa osaamistani uusien työntekijöiden käyttöön?
  • Miten saan uuden kollegan innostumaan?
  • Yhteistyöstä voimaa työhön!
  • Miten omaa työtä ja osaamista voi kehittää?

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin itsenäisenä työskentelynä. Opiskelu tapahtuu opetustallenteiden ja -materiaalien avulla. Opintojakso sisältää myös verkkokeskustelut ja kirjalliset tehtävät, jotka ovat itsenäisesti suoritettavissa.

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!