Non-stop
Opintojakson nimi Metallurgia 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 01.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Leena Nolvi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 15.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Metallurgia 5 op, nonstop

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Osaaminen:

Opiskelija tuntee metallien sisäisen rakenteen ja hallitsee siihen vaikuttavien yleisimpien lämpökäsittelyjen mekanismit ja vaikutukset. Opiskelija ymmärtää hitsausprosessissa tapahtuvat olomuotojen muutokset ja niiden vaikutuksen sekä eri työstömenetelmien ja niihin käytettävien työkalujen materiaaleille asettamat vaatimukset. Opiskelija tuntee työstössä ja hitsauksessa tapahtuvien materiaalien muutosten vaikutusten minimoimiseksi tehtävien toimenpiteiden mekanismit. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Sisältö

Käsiteltävät asiat:

Metallien sisäinen rakenne, olotilapiirrokset ja faasimuutokset, terästen lämpökäsittelyt, valurautojen metallioppi, hitsaukseen ja työstöön liittyvä metallioppi.

 

Edeltävyysehdot

Esitietovaatimukset: Materiaalit ja niiden valinta.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina nonstop-toteutuksena. Opiskelijan on mahdollista edetä opintojakson Moodle-alustalla itsenäisesti omassa tahdissa. Moodleen on koottu aineistoa ja harjoituksia tukemaan itsenäistä opiskelua. Opintojaksolla edetään vaiheittain.

Opintojakson voi suorittaa Moodlessa 1.8.-31.12.2023 välisenä aikana oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.