Kevät
Opintojakson nimi Metsäenergia
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 28.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Seppo Kainulainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Metsäenergia

10.01.2023 - 28.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • hallitsee metsäpolttoaineiden tuotanto- ja käyttömahdollisuudet käyttöpaikoittain ja kokoluokittain
 • tietää metsäbiomassoihin perustuvien energialähteiden hankinta- ja tuotantoketjut
 • osaa laskea metsäenergian eri tuotantoketjujen kannattavuuden
 • tietää metsähakkeen ominaisuudet ja laatuvaatimukset
 • hallitsee hakkeen lämpöarvon määrityksen
 • hallitsee energiapuun mittauksen
 • hallitsee harvesterin, ajokoneen ja hakkurin käyttötuntilaskennan
 • osaa valita tapauskohtaisesti kustannustehokkaimman metsähakkeen tuotantoketjun

Sisältö

 • Metsäenergian alueellinen korjuupotentiaali
 • Energiapuun korjuun suunnittelu
 • Pienenergiapuun hankintaketjun teknologiat ja kustannusrakenne
 • Latvusmassan ja kantojen korjuun teknologiat ja talous
 • Energiapuun mittaus
 • Energiapuukoneketjun kustannuslaskenta
 • Metsäpolttoaineiden ominaisuudet ja laatuvaatimukset

Edeltävyysehdot

Suositellaan lähtötasoksi Uusiutuvat energianlähteet ja käyttö -opintojaksoa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja sen voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.