Non-stop
Opintojakson nimi Metsäkasvit
Opintojakson ajankohta 23.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Metsäkasvit

23.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tunnistat yleisimmät Suomessa tavattavat kivennäismaiden metsäkasvilajit. Osaat määrittää kivennäismaiden kasvupaikan kasvien perusteella. Ymmärrät metsäkasvien lajituntemuksen merkityksen ja mahdollisuudet työelämässä ja vapaa-aikana. Sisältö: Metsäkasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen kivennäismailla tavattavat metsäkasvit. Opintojaksolla käydään läpi karukkokankaiden, kuivien kankaiden, kuivahkojen kankaiden, tuoreiden kankaiden, lehtomaisten kankaiden ja lehtojen kasvilajit mukaan lukien jäkälät.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Jokaisen osion lopussa on kasvitesti. Testistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen.

Opintojakson lopussa on loppukoe. Kokeessa on tunnistettava oikein 80 % kokeessa olevista 30 lajista.

Kasvitesteissä ja loppukokeessa on rajallinen aika.

Testien ja loppukokeen hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija läpäisee testit ja loppukokeen sekä tekee interaktiiviset tehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä

Opintojakson tiedot

23.1.-31.8.2023. Koulutus alkaa 23.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi(2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.