Non-stop
Opintojakson nimi Metsäkasvit
Opintojakson ajankohta 24.01.2022 - 11.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 06.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Metsäkasvit

24.01.2022 - 11.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tunnistat yleisimmät Suomessa tavattavat kivennäismaiden metsäkasvilajit. Osaat määrittää kivennäismaiden kasvupaikan kasvien perusteella. Ymmärrät metsäkasvien lajituntemuksen merkityksen ja mahdollisuudet työelämässä ja vapaa-aikana. Sisältö: Metsäkasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen kivennäismailla tavattavat metsäkasvit. Opintojaksolla käydään läpi karukkokankaiden, kuivien kankaiden, kuivahkojen kankaiden, tuoreiden kankaiden, lehtomaisten kankaiden ja lehtojen kasvilajit mukaan lukien jäkälät.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija läpäisee testit ja loppukokeen sekä tekee interaktiiviset tehtävät.

Testien ja loppukokeen hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä

Opintojakson tiedot

Opinto koostuu seuraavista osista – johdanto – kuusi erilaista kasvupaikkaa – loppukoe

Opintojakson lisätiedot

Koulutus alkaa 24.1.2022 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin yksi (2) kuukausi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.11.2022.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.