Kevät
Opintojakson nimi Metsätuhot
Opintojakson ajankohta 20.03.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Sini Rantanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 05.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Metsätuhot

20.03.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Metsätalouden kannalta keskeisimpien metsätuhojen tunnistaminen, metsätuhojen taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen sekä metsätuhojen haittojen vähentämisen keinot.

Opiskelija

  • osaa tunnistaa yleisimmät metsätuhot ja tuhojen aiheuttajat
  • tietää metsätuhojen taloudelliset vaikutukset
  • tuntee metsätuhojen ehkäisyyn liittyvät yleisimmät toimenpiteet

Sisältö

  • metsätalouden kannalta keskeisimpien metsätuhojen tunnistaminen
  • metsätuhojen taloudellisten vaikutusten ymmärtäminen
  • metsätuhojen haittojen vähentämisen keinot

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

verkkotentti ja hyväksytysti suoritetut opintojaksoon liittyvät tehtävät

Arivointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

2 op = noin 54 h opiskelijan työtä

  • luennot 8 h
  • omatoiminen opetusmateriaaliin tutustuminen ja tehtävien teko, kurssiraportin työstäminen, tenttiin valmistautuminen ja tentin suorittaminen noin 46 h

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.