Kesä
Opintojakson nimi Microsoft 365 -pilvipalvelu: Sway, Forms, WhiteBoard, ToDo ja Bookings
Opintojakson ajankohta 06.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Juha-Pekka Leppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 04.03.2024 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Microsoft 365 -pilvipalvelu: Sway, Forms, WhiteBoard, ToDo ja Bookings

06.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Saat osaamista Microsoft 365-pilvipalvelun viiden eri ohjelman (Sway, Forms, Whiteboard, Todo ja Bookings) käyttöön sekä niiden hyödyntämiseen työssä, vapaa-ajalla tai vaikka yhdistystoiminnassa.

Sisältö

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun viiteen eri ohjelmaan, kuinka niitä voi hyödyntää työssään, omassa käytössään, perheen kesken tai vaikka yhdistyksen käytössä.

  • SWAY – Ohjelmalla voi tehdä yhden internetsivun, jolla voi näyttävästi esitellä tekstiä ja kuvia, sekä sivulle voi myös upottaa videoita, joitain sosiaalisen median julkaisuja sekä toimisto-ohjelmien dokumentteja sekä PDF-dokumentteja. Itse internetsivu voi myös toimia omana kotisivuna. Sivun voi julkaista julkiseksi tai sivun voi jakaa vain omalle ryhmälle.
  • FORMS – Ohjelmalla voi tehdä kyselylomakkeita tai tietovisoja ja sen lopputuloksen voi jakaa sähköpostina. Ohjelmalla voi tehdä hyvin ammattimaisen näköisiä sekä monipuolisia kyselylomakkeita ja se ohjelma antaa kyselyiden tuloksista tiedot kaavioina.
  • WHITEBOARD – Yksinkertainen piirustusohjelma, joka on hyvä etenkin ryhmätyössä, kun ryhmän kesken suunnitellaan tai ideoidaan. Ohjelmaa voi käyttää yhtä aikaa muiden ryhmän jäsenten kanssa, joten se on sopii hyvin etätyöskentelyyn esimerkiksi samanaikaisen Teams-neuvottelun yhteydessä.
  • TODO – Tarkoitettu tehtävälistojen tekemiseen, mutta ohjelma on parhaimmillaan ryhmäkäytössä sekä mobiilisovelluksena. Voi hyödyntää helposti niin yrityksessä kuin perheen jäsenten kesken.
  • BOOKINGS – Ohjelmalla voi tehdä varaussivun internettiin. Voi hyödyntää helposti niin yrityksessä kuin vaikkapa yhdistyksen käytössä.

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla on jo vähän kokemusta Microsoftin pilvipalvelusta tai vastaavista pilvipalveluista. Opintojakson suorittamisessa auttaa, jos olet suorittanut edeltävänä opintona Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet, 1 op -opintojakson tai sinulla on vastaavat tiedot.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

  • Opintojakson opiskelumateriaali on pääasiassa opetusvideoina
  • Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Microsoft 365-ohjelmia

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.