Syksy
Opintojakson nimi Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet
Opintojakson ajankohta 15.08.2023 - 14.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Juha-Pekka Leppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet

15.08.2023 - 14.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Osaat hyödyntää Microsoft 365-pilvipalvelua
 • Osaat käyttää pilvipalvelun ohjelmia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila ja OneNote-kirja
 • Osaat hyödyntää toimisto-ohjelmia liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn

Sisältö

 • Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään
 • Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja
 • Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella
 • Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina

Edeltävyysehdot

 • Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole kokemusta Microsoft 365:n käyttämisestä tai heillä on näistä ohjelmista vain vähäinen kokemus
 • Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

 • Opintojakson opiskelumateriaali on pääasiassa opetusvideoina
 • Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Microsoft 365-ohjelmia

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.